Các công cụ online

tập hợp các công cụ làm việc, tiện ích dành cho người làm công tác tổ chức: đào tạo, giáo dục, du lịch, sự kiện, truyền thông và team building

App vận hành team building

sáng tạo nội dung, cài đặt kịch bản, vận hành team building

App du lịch tương tác

game hoá hành trình tour, chụp ảnh AR tương tác du lịch

từ số điện thoại bất kỳ

có ghi chú bên dưới, miễn phí, rất nhanh

từ Google Driver, miễn phí, giao diện đẹp

đưa bất cứ video, livestream nào từ Youtube vào app

dành cho trọng tài, trạm game ghi giờ thành tích đội chơi

giao diện phát lên màn hình gameshow, team building, giải chạy...

giao diện đẹp, phát lên màn hình gameshow, team building...

đồng hồ hẹn ngày, giờ, phút khởi hành tour hoặc bắt đầu sự kiện

mini game sân khấu, gala dinner, trên lớp học...

mini game ghép 12 hoặc 16 miếng rời thành bức tranh hoàn chỉnh

Ô chữ hàng ngang hàng dọc

crossword là mini game trí tuệ và logic

Vua tiếng Việt

mini game sắp xếp các ký tự lộn xộn để tạo thành từ có nghĩa.

paste danh sách vào công cụ, nhấn lệnh là chia đội nhóm luôn

công cụ cài đặt số và chọn con số may mắn cho sân khấu, gala

Vòng quay bàn nhậu

sẵn dùng cho anh em nhậu vui

Vòng quay trên xe

sẵn dùng cho hướng dẫn viên, tổ chức chơi trên xe du lịch

sẵn dùng cho anh em nhậu vui

sẵn dùng cho hướng dẫn viên, tổ chức chơi trên xe du lịch

những câu hỏi tạo cảm hứng và kết nối đầu giờ làm việc

vào vai thám tử, soi quét các dữ liệu để phá án