Outing cung cấp tiện ích tạo QR CODE miễn phí, nhanh chóng chỉ 1 bước và luôn luôn là như vậy.

Hãy chia sẻ điều tuyệt vời này với bạn bè nhé.