CHIA ĐỘI NGẪU NHIÊN - MIỄN PHÍ KHÔNG ĐĂNG NHẬP

Nhập danh sách thành viên, chọn số lượng đội muốn chia. Nhấn lệnh TRỘN là bạn có danh sách chia đều

tag: random chia nhóm ngẫu nhiên, cách chia đội ngẫu nhiên, chia đội random, chia team ngẫu nhiên, cách chia đội ngẫu nhiên